OPÁL var. drahý
      
Zbierka: Naturhistorisches Museum, Viedeň, Rakúsko
      
Opis: najväčší drahokamový drahý opál Európy, vzorka 12,5 x 5,7 x 1,1-7 cm; Harlekýn = Vienna Imperial Opal (inv. č. A. y. 188), 594 g (= 2970 ct), známy už v roku 1672,
na povrchu (v potoku?) pri Dubníku
      
Počet bodov: 
11,0 b

 
hungarian_opal.jpg
Foto:
Ref.: http://img.cas.sk/img/10/galleryBig/1839875_harlekyn.jpg?time=1382104577&hash=381a8d5f62cac733663f24d6a4832ac0
 

Referencie:

2017

http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Mineralien/%C3%96sterreichische_Spezifika/Opal

0,3 b
2013

Slovenské opály znova ožívajú. S baňami, v ktorých sa tento drahokam ťažil už od 16. storočia, majú veľké plány. - Nový Čas 19. 10. 2013 [farebná fotografia]

1,0 b
2011

Semrád P., 2011: The Story of European Precious Opal from Dubník. - Granit, Praha, 216 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2006

Gregor M., 2006: Vybrané vlastnosti opálov vzhľadom na gemologickú klasifikáciu. - In: Prírodné sklá a kremité hmoty, UKF Nitra a GÚ SAV Bratislava, 43-52. [farebná fotografia]

1,0 b
2002

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. - Granit,  Praha, 480 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2001

Barok M. & Semrád P., 2001: Dubnícky opál - drahokam známy i neznámy. - Karnat, Košice, 55 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2000

Semrád P. & Kováč J., 2000: Dubnícke opálové bane. - Vydavateľstvo M. Vaška, Prešov, 155 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2000

Semrád P. & Kováč J., 2000: Dubnícke opálové bane. - Vydavateľstvo M. Vaška, Prešov, 155 s. [titulná stránka]

1,8 b
2000

Natura Carpatica 41. [titulná stránka]

1,5 b
1984

Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. - Osveta, Martin, 240 s. [zmienka na str. 143]

0,2 b
1983

Bouška V. & Kouřimský J., 1983: Drahé kameny kolem nás. 3. vyd. - SPN, Praha, 399 s. [zmienka na str. 102]

0,2 b
1982

Tuček K. & Tvrz F., 1982: Kapesní atlas nerostů a hornin. 2. vyd. - SPN, Praha, 344 s. [zmienka na str. 108]

0,2 b

Späť na začiatok stránky